ສາລະຄະດີ

ສາລະຄະດີ ຕອນທີ່ໂດດເດັ່ນ ໃນເຂດອຸດສາຫະກຳທີ່ສຳຄັນຂອງຍີ່ປຸ່ນ

ສາລະຄະດີ ເລື່ອງ ຄອນພະເພງຕອນທີ່ 1

ສາລະຄະດີ ບຸນບັ້ງໄຟ ບ້ານບໍ່ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ. ໂດຍ: ອ.ອ່ຽງ.ອ້ຽງ

ສາລະຄະດີ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1 ຄົບຮອບ 40 ປີ

ສາລະຄະດີ ສັດປ່າ The wildlife

 

ສາລະຄະດີ ຄວທ Faculty of Science part2\7 (Computer Science Dept, Nuol, Laos)

ສາລະຄະດີ ຄວທ Faculty of Science part7\7 (final) NUOL, LAOS

ສາລະຄະດີ ນົກ

ສາລະຄະດີ ຖໍ້າປາຝາ

ສາລະຄະດີ ກັບຄວາມເປັນມາຂອງຊົນເຜົ່າພູ້ນ້ອຍ

ສາລະຄະດີ ຕອນ ຂຸມພະລັງແຫ່ງ ເຕັກໂນໂລຊີ

ສາລະຄະດີ ຄົນຫຼົງປ່າ ຕາດນ້ຳສະນາມ ເມືອງຄູນຄຳ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຕອນທີ່2

ສາລະຄະດີ ຕອນ ປະສົມປະສານຄວາມປານີດ ສະໜັບສະໜູນຂອງເຕັກໂນໂລຊີຍີ່ປຸ່ນ

ສາລະຄະດີ ຕອນ ຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ